Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Загоруйко Євген Анатолїйович

Загальна інформація

Науковий ступень Кандидат наук
Дані за місцем роботи Кафедра геобудiвництва та гiрничих технологiй ІЕЕ Доцент

Контактна інформація

Особиста сторiнка intellect.geobud.kpi.ua/profile/zea3

Нагороди/Державні премії ...