Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вапнічна Вікторія Вікторівна

Загальна інформація

Науковий ступень Кандидат наук
Вчене звання Доцент
Дані за місцем роботи Кафедра геобудiвництва та гiрничих технологiй ІЕЕ Доцент

Контактна інформація

Особиста сторiнка intellect.geobud.kpi.ua/profile/vvv51

Нагороди/Державні премії ...