Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ган Анатолій Леонідович

Загальна інформація

Науковий ступень Кандидат наук
Вчене звання Доцент
Дані за місцем роботи Кафедра геобудiвництва та гiрничих технологiй ІЕЕ Доцент

Контактна інформація

Особиста сторiнка intellect.geobud.kpi.ua/profile/gal6

Нагороди/Державні премії ...